• Anexa HCL nr. 45 din 21 aug. 2020

 • Hotărârea nr. 42 din 21 aug. 2020

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Construire statie epurare, satele Tichiris, Ruger Scafari

 • Hotărârea nr. 41 din 21 aug. 2020

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Construire statie epurare, satele Iresti si Serbesti

 • Hotărârea nr. 40 din 21 aug. 2020

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Construire statie epurare, sateleBurca si Cucuieti

 • Hotărârea nr. 28 din 30 iunie 2020

  privind includerea in domeniul public al a unor bunuri achizitionate urmare a Proiesctului Dotare cu utilaje prin PNDR 2014-2020

 • Hotărârea nr. 27 din 30 iunie 2020

  privind modificarea si completraea HCL 62-28.12.2018

 • Hotărârea nr. 25 din 30 iunie 2020

  privind indreptarea erorilor materiale din HCL 40-05.11.2009

 • Hotărârea nr. 24 din 30 iunie 2020

  privind alipirea unor terenuri 52324 si 51561in vedrea intabularii intr-un singur lot de 5000 mp

 • Hotărârea nr. 23 din 30 iunie 2020

  privind aproberea e trecere din domeniul public al judetului in domeniul coomunei Vidra...0000

   

 • Hotărârea nr. 22 din 30 iunie 2020

  privind modifiicarea si completarea HCL 33-23.08.2019