• DISPOZITIA Nr.3 din 03.01.2013

    privind prelungirea incadrarii pe functia contractuala de executie de muncitor calificat la Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, cu contract individual de munca pe durata determinata cuprinsa intre 06.01.2013-06.07.2013 a dlui. Grozavu Vasilica din sat Serbesti, com. Vidra, jud. Vrancea si stabilirea drepturilor salariale incepand cu luna ianuarie 2013