• Dispozitie convocare Consiliul local

 • Dispozitia nr. 173 din 24 mai 2021

  privind  convocarea Consiliul local

 • Dispozitie aprobare 136-01.04.2021 - Cod de etica

  privind aprobarea Codului de conduita al functionarilor publici si ai personalului contrsctual din UAT

 • Codul de conduita- anexă la Dispoziţia primarului nr. 136 din 01 aprilie 2021

 • Dispozitia 107 din 18.03.2021

  privind convocare Consiliului local in sedinta ordinara in data de 25.03.2021 orele 16.00

 • Dispozitia nr. 7 din 08.01.2021

  privind convocarea Consiliului local in data de 14.01.2021