• HCL nr. 9 din 31 martie 2020

  privind modificarea anexei 1 si 2 a HCL 49/25.10.2019

 • HCL nr. 10 din 31 martie 2020

  priivnd aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrative si finantate din bugetul local

 • HCL nr. 11 din 31 martie 2020

  privind aprobarea pretului de cumparare a unor terenuri din extravilanul comunie Vidra

 • HCL nr. 12 din 31 martie 2020

  privind demararea procedurilor de achizitie a unor terenuri pentru constructia locuintelor de serviciu

 • HCL nr. 13 din 31 martie 2020

  privind emiterea unui acord de principiu pentru Executarea unor lucrari de amplasare a unor constructii

 • HCL nr. 16 din 30 aprilie 2020

  privind actualizarea obiectivilor economici ai obiectivului Modernizare drumuri de interes local

 • HCL nr. 17 din 30 aprilie 2020

  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Infiintarea sisteme de distributie gaze naturale comuna Vidra

 • HCL nr. 5 din 24 februarie 2020

  privind atribuirea de denumiri unor strazi din comuna Vidra

 • HCLnr. 4 din 24 februarie 2020

  privind aprobarea bugetului consolidat pe 2020

 • HCL nr. 6 din 24 februarie 2020

  aprivind aprobarea tecerii din domeniul public al judetului Vrancea in cel public al comunei Vidra a imobilului Scoala