• DISPOZITIA Nr. 5 din 16 ianuarie 2013

  pentru acordarea alocatiei de sustinerea familiei d-nei(d-lui) CIURARU VIOREL
 • DISPOZITIA Nr. 6 din 16 ianuarie 2013

  pentru acordarea alocatiei de sustinerae familiei d-nei(d-tui)TANASE DOINA
 • DISPOZITIA Nr. 7 din 16 ianuarie 2013

  pentru modificarea ajutorului social familiei d-nei(d-lui) ASAVEI VASILICA
 • DISPOZITIA Nr. 8 din 16 ianuarie 2013

  pentru modificarea ajutorului social familiei d-nei(d-lui) ANDONIE LIDIA
 • DISPOZITIA Nr. 9 din 16 ianuarie 2013

  pentru modificarea ajutorului social familiei d-nei(d-lui) BADARAU NICULINA-STEFANA
 • DISPOZITIA Nr. 10 din 16 ianuarie 2013

  pentru modificarea ajutorului social familiei d-nei(d-lui) CANEA COSTEL
 • DISPOZITIA Nr. 47 din 18 ianuarie 2013

  privind numirea dnei Ardeleanu Cristina pe un post de inspector de specialitate personal contractual in cadrul serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul autoritatii administratiei publice locale Vidra pe durata nedeterminata
 • DISPOZITIA Nr. 147 din 18 februarie 2013

  privind numirea comisiei de examinare si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind verificarea indepliniri conditiilor de participare la concurs precum si competenta profesionala a candidatilor pentru ocuparea unui post vacant de muncitor in cadrul Serviciului Public de Alimentare cu apa
 • DISPOZITIA Nr. 149 din 19 februarie 2013

  privind convocarea Consiliului local al comiunei Vidra,judetul Vrancea in sedinta ordinara pentru data d e 27.02.2013,orele 14:00
 • DISPOZITIA Nr. 107 din 23 ianuarie 2013

  privinrd reorganizarea Comitetului local pentru situatii de urgenta al comunei Vidra
 • DISPOZITIA Nr. 169 din 28 februarie 2013

  privind numirea doamnei TOFAN MIOARA, in functia publica de executie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul urbanism - sistematizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, ca urmare a promovorarii in clasa
 • DISPOZITIA Nr. 192 din 20 martie 2013

  privind convocarea Consiliului local al comune Viidra, judetul Vrancea in sedinta ordinara pentru data de 29.03.2013,orele 14:00
 • DISPOZITIA Nr. 193 din 26 martie 2013

  privind desemnarea dnei Tofan Mioara - inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, jud Vrancea, persoana responsabila care asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese
 • DISPOZITIA Nr. 1 din 03 ianuarie 2013

  privind incetarea platii indemnizatiei cuvenite adultilor cu handicap grav beneficiarului Pintilie Vasile din comuna Vidra, sat Viisoara, jud. Vrancea
 • DISPOZITIA Nr.2 din 03.01.2013

  Privind prelungrea concediului fara plata pentru motive personale domnului Bordea Leonida in perioada 06.01.2013- 06.07.2013
 • DISPOZITIA Nr.3 din 03.01.2013

  privind prelungirea incadrarii pe functia contractuala de executie de muncitor calificat la Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare, cu contract individual de munca pe durata determinata cuprinsa intre 06.01.2013-06.07.2013 a dlui. Grozavu Vasilica din sat Serbesti, com. Vidra, jud....
  Mai mult
 • DISPOZITIA Nr. 4 din 08 ianuarie 2013

  privind convocarea consiliului local al comunei Vidra in sedinta extraordinara pentru data de 11.01.2013 ora 12:00
 • DISPOZITIA Nr. 194 din 26 martie 2013

  privind desemnarea doamnei Ardeleanu Cristina inspector in cadrul SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vidra, persoana responsabila cu reportarea electronica pe site-ul www.anpm.ro sectiunea Calitatea aerului ambiental
 • DISPOZITIA Nr. 48 din 18 ianuarie 2013

  privind organizarea examenului de promovare in clasa a doi functionari publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Vidra, judetul Vrancea in data de 04.02.2013 ora 11:00- proba scrisda ora 15:00- interviu constituirea comisiei de examen si aprobarea bibliografiei de examen
 • DISPOZITIA Nr. 190 din 01 martie 2013

  privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior a unui functionar contractual in data de 15.03.2013 ora 9:00 - proba scrisa, ora 12:00- interviul, constituirea comisiei de examen si comisiei de solutionare a contestatiilor