• Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila

  ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE

  Solicitantul va completa formularul cerere de eliberare a actului de identitate.

   

  A. LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

  - certificatul de nastere al minorului - original + copie;

  - actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau al reprezentantului legal;

  - hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti îi este încredintat minorul, daca parintii sunt divortati - original + copie;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, adica 7 lei RON achitata la Serviciul taxe si impozite al Primariei Vidra.

  Minorul va fi însotit obligatoriu de catre parintele / tutorele / reprezentantul legal care va semna pe cererea de eliberare a actului de identitate alaturi de minor.

   

  B. ÎN CAZUL EXPIRĂRII, PRESCHIMBĂRII ACTULUI DE IDENTITATE

  - actul de identitate si, dupa caz, cartea de alegator;

  - certificatul de nastere - original + copie;

  - certificatul de casatorie / hotarârea de divort definitiva si irevocabila / certificatul de deces al sotului decedat în cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve - original + copie;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, adica 7 lei RON achitata la Serviciul taxe si impozite al Primariei Vidra.

   

  C. ÎN CAZUL PIERDERII, FURTULUI, DISTRUGERII, SAU DETERIORĂRII ACTULUI DE IDENTITATE

  - actul de identitate deteriorat si, dupa caz, cartea de alegator;

  - un document cu fotografie de data recenta pentru certificarea identitatii (pasaport sau permis de conducere în termen de valabilitate) original + copie;

  - certificatul de nastere - original+copie;

  - certificatul de casatorie / hotarârea de divort definitiva si irevocabila / certificatul de deces al sotului decedat în cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve - original + copie;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, adica 7 lei RON achitata la Serviciul taxe si impozite al Primariei Vidra.

   

  D. ÎN CAZUL SCHIMBĂRII DOMICILIULUI

  - actul de identitate si, dupa caz, cartea de alegator;

  - certificatul de nastere - original + copie;

  - certificatul de casatorie / hotarârea de divort definitiva si irevocabila / certificatul de deces al sotului decedat în cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve - original+ copie;

  - certificatele de nastere ale copiilor minori care îsi schimba domiciliul împreuna cu parintii;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate, adica 7 lei RON achitata la Serviciul taxe si impozite al Primariei Vidra.

   

  E. ÎN CAZUL STABILIRII REŞEDINŢEI

  - actul de identitate;

  - actul cu care se face dovada adresei de domiciliu - original + copie;

  Persoana va completa " cererea de stabilire a resedintei" .

   

  F. PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII

  - 3 fotografii tip buletin;

  - documente pe care persoana le detine si cu care sa faca dovada starii civile si a adresei de domiciliu;

  - chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii, adica 1 leu RON achitata la Serviciul taxe si impozite al Primariei Vidra. Adresa de email: spclepprimariavidravn.ro