• HCL nr. 23 din 23 mai 2019

  privind mandatarea de delegat satesc pentru satul Serbesti
 • HCL nr. 22 din 23 mai 2019

  privind aprobarea scrisorii de garantie pentru proiectul Dotari cu utilaje comuna Vidra
 • HCL nr. 21 din 23 mai 2019

  privind aprobarea scrisorii de garantie pentru proiectul Construire Gradinita cu program prelungit
 • HCL 20 din 23 mai 2019

  privind actualizarea indicatorilor tehnico economici-Modrnizare drumuri de interes local
 • HCL nr. 27 din 03 iunie 2019

  privind actualizare indicatori Imprejmuire Scoala I-IV
 • HCL nr. 26 din 03 iunie 2019

  privind actualizare indicatori policlinica
 • HCL nr. 46 din 27 septembrie 2019

  privind aprobarea rectificarii bugetului local
 • HCL nr. 44 din 27 septembrie 2019

  privind desmnarea reprezentantilor CL in Consiliul de Adminsitratie al Liceului Simion Mehedinti
 • HCL nr. 43 din 27 septembrie 2019

  privind incadrarea unitatii administrative a comunei Vidra ca zona montana defavorizata
 • HCL nr. 42 din 27 septembrie 2019

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionarea a CL Vidra
 • HCL nr. 41 din 27 septembrie 2019

  privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local Vidra
 • HCL nr. 40 din 27 septembrie 2019

  privind desemnarea rteprezentantilor CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Valeriu D Cotea, 2019-2020
 • HCL nr. 39 din 23 august 2019

  privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii Construire gradinita cu prpgram prelungit, Vidra
 • HCL nr. 38 din 23 august 2019

  privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitii Pod pe drumul local peste torent in punctul Gorcea, sat Iresti, Vidra
 • HCL nr. 37 din 23 august 2019

  privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului de 460,oo mp situat in Vidra, T.11, P 334 ce apartine domeniului privat al Visra, catre SC FANLUCI COM SRL
 • HCL nr. 35 din 23 august 2019

  privind solicitarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului Modernizare drumuri de interees local Vidra
 • HCL nr. 34 din 23 august 2019

  privind constituirea dreptului de superficie a unui teren intravila din Vidra T-29, P-851%, 852%
 • HCL nr. 33 din 23 august 2019

  privind aprobarea desfiintarii constructiilor CORP C2 Cantina, CORP C6 Chiosc alimentar din incinta Liceului Simion Mehedinti Vidra
 • HCL nr. 32 din 23 august 2019

  privind imputernicirea d-lui Silviu Pintilie - prmar Vidra, reprezentant cu dreot de vot al AGA, privind aprobarea tarifelor deseurilor colectate de la populatie si agenti economici
 • HCL nr. 30 din 18 iunie 2019

  privimd aprobarea indicatirilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare indfrastructura scolara Vidra